Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Contact

DATE DE CONTACT PRIVIND
PRIMARIA COMUNEI MOSNA-JUDETUL SIBIU
TELEFON: 0269862041;
Primar : 0269862041 int.12
Viceprimar: 0269862041 int. 13
Secretat comuna: 0269862041 int. 11
Compartiment financiar-contabil: 0269862041 int.16
impozite si taxe: 0269862041 int. 17
Compartiment asistenta sociala: 0269862041 int. 18
Compartiment agricol: 0269862041 int. 23
FAX: 0269862290;
E-MAIL: primaria_mosna@yahoo.com