Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Comisii de specialitate

A.- Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala, in
urmatoarea componenta:

1. Sotropa Ionel (P.S.D.) – presedinte
2. Logean Silviu (P.S.D.) – secretar
3. Moldovan Vasile Sorin (P.S.D.) – membru
4. Nutu Dumitru – Gabriel (P.N.L.) – membru
5. Onit Nicolae- Ciprian (P.N.L.) – membru
B.- Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si
sport, activitati sociale-culturale, culte in urmatoarea componenta:

1. Rus Marius (A.P.R.- PRO EUROPA)- presedinte
2. Codoi Dan- Cornel (P.N.L) – secretar
3. Banea Ioan ( P.S.D.) – membru
4. Borza Cornelia (P.S.D.) – membru
5. Maierian Viorel (P.N.L) – membru

C. – Comisia juritica, de disciplina, apararea ordinii si linisti publice,
validare, protectia mediului si turism, in urmatoarea componenta:

1. Iacob Ioan (P.S.D.) – presedinte
2. Hampu Ciprian- Ioan (P.S.D.) – secretar
3. Jeler Aurel (Independent) – membru