Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Componenţă

Consiliul Local Moşna

DATE PRIVIND CONSILIERII LOCALI
Nr. Numele si prenumele Apartenenta politica
Ctr.
_______________________________________________

1.- Banea Ioan                                       Partidul Social Democrat
2.- Borza Cornelia                                 Partidul Social Democrat
3.- Codoi Dan Cornel                            Partidul National Liberal
4.- Hampu Ciprian Ioan                      Partidul Social Democrat
5. – Iacob Ioan                                      Partidul Social Democrat
6.- Jeler Aurel                                      Candidat Independent
7.- Logean Silviu                                  Partidul Social Democrat
8.- Maerean Viorel                              Partidul National Liberal
9.- Moldovan Vasile Sorin                  Partidul Social Democrat
10.- Nutu Dumitru Gabriel                Partidul National Liberal
11.- Onit Nicolae Ciprian                    Partidul National Liberal
12.- Rus Marius Asociatia                  Partida Romilor Pro-Europa
13.- Sotropa Ionel                               Partidul Social Democrat

 

LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001
(Legea administraţiei publice locale)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 204/23 apr. 2001 (extras)

SECŢIUNEA a 2-a
Autorităţile administraţiei publice locale

Art. 21. – (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale şi orăşeneşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale. (2) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe, în condiţiile legii.

Art. 22. – În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales în condiţiile Legii privind alegerile locale.

Art. 23. – Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Art. 24. – (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judeţean, este de 4 ani. Mandatul se exercită în condiţiile legii.
(2) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judeţean, respectiv a vacanţei postului de primar, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul, aleşi în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în urma dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

Art. 25. – În scopul asigurării autonomiei locale autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale comunelor, oraşelor şi judeţelor, în condiţiile legii.