Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Detalii Proiect

Titlul proiectului:

„Îmbunătăţirea calităţii şi eficientizarea furnizării serviciilor publice în cadrul primăriei comunei Moşna” – cod SMIS: 10727

Beneficiarul proiectului:

Consiliul Local MOŞNA

Str. Principală, nr. 76, cod 557160, judeţul Sibiu
Tel. 0269/86.20.41; Fax. 0269/86.22.90
E-mail : primaria_mosna@yahoo.com; www.comunamosna.ro

Grupul ţintă:

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ (A.P.L.) – PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNA
Personalul Primăriei Comunei Moşna

Durata de implementare:

15 luni

Rezultate:

Rezultatele concrete ale implementării sistemului de management al calităţii sunt:

 • îmbunătăţirea circuitului documentelor;
 • metode de lucru mai eficiente;
 • se vor reduce numărul de documente, etapele intermediare şi costurile pentru furnizarea documentelor
 • informaţiile vor fi furnizate cu operativitate către public.

Impactul pe termen lung al implementării sistemului de management al calităţii în Primăria Moşna se reflectă direct în:

 • uşurarea muncii angajaţilor;
 • creşterea calităţii serviciilor furnizate de administraţie;
 • creşterea nivelului de satisfacţie al clienţilor (al cetăţenilor în cazul de faţă) – cetăţeanul va obţine documentul administrativ solicitat într-o perioadă mai scurtă, reducându-se deplasările efectuate pentru finalizarea unui demers;
 • utilizarea raţională a resurselor umane şi materiale;
 • reducerea cheltuielilor administrative;
 • îmbunătăţirea transparenţei actului administrativ.

Rezultatele implementării sistemului de management al mediului şi OHSAS asupra autorităţii publice locale – Primăria Moşna:

 • Asigurarea conformării cu legislaţia de mediu;
 • Conştientizarea angajaţilor primăriei asupra importanţei mediului;
 • Mobilizarea angajaţilor în găsirea de soluţii constructive astfel încât şi populaţia să devină conştientă de importanţa mediului;
 • Dezvoltare durabilă printr-o mai bună utilizare a materiilor prime şi a energiei, scăderea consumului de apă, reducerea deşeurilor;
 • Îmbunătăţirea imaginii publice în faţa clienţilor, partenerilor, investitorilor şi comunităţii locale;
 • Crearea avantajului competiţional pe piaţa europeană, în speţă în accesarea fondurilor europene;
 • Câştigarea încrederii părţilor interesate;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor;
 • Eficienţa internă şi externă a organizaţiei înregistrată OHSAS;
 • Comunicare internă mai bună.

În plus, angajaţii primăriei vor participa la 10 cursuri de perfecţionare şi 3 seminarii. Astfel, după absolvirea cursurilor, echipa primăriei va fi formată din experţi în următoarele domenii:

 • Manager Calitate – 2 persoane
 • Manager Mediu – 2 persoane
 • Specialist OHSAS – 2 persoane
 • Auditor de Mediu – 2 persoane
 • Auditor de Calitate – 2 persoane
 • Auditor OHSAS – 2 persoane
 • Manager Proiect – 4 persoane
 • Manager resurse umane – 2 persoane
 • Management strategic – 4 persoane
 • Specialist comunicare şi relaţii publice – 12 persoane
 • Seminar legislaţie mediu şi gestionarea deşeurilor – 20 persoane
 • Seminar egalitate de şanse – 20 persoane
 • Seminar dezvoltare durabilă – 20 persoane

Perfecţionarea personalului din cadrul primăriei va avea ca rezultate:

 • Creşterea încrederii în propria persoană – respectul faţă de sine
 • Promptitudine şi profesionalism în relaţia cu cetăţeanul
 • Echipă de experţi pregătită pentru accesarea fondurilor externe necesare rezolvării problemelor comunităţii atât în domeniul mediului, cât şi în alte domenii

Alte rezultate ale proiectului:

 • Aspectul estetic al primăriei se va îmbunătăţi prin dotarea acesteia cu mobilier modern şi util, având un impact pozitiv asupra tuturor colaboratorilor;
 • Se vor re-aranja compartimentele, astfel încât activitatea angajaţilor să se optimizeze;
 • Primăria va fi dotată corespunzător cu echipamente IT necesare desfăşurării optime a activităţii;
 • Primăria va avea propria pagină de internet, astfel că locuitorii vor putea accesa mai facil întreaga gamă de informaţii de care au nevoie în relaţia lor cu autoritatea publică;
 • Se vor realiza materiale de promovare şi conştientizare a locuitorilor comunei în ceea ce priveşte importanţa mediului.

Materiale de prezentare

  Mapa Moşna (881,6 KiB, 1.292 hits)

  Pliant Moşna - faţă (1,1 MiB, 1.407 hits)

  Pliant Moşna - verso (1,2 MiB, 1.235 hits)

  Roll-up Moşna (3,6 MiB, 1.182 hits)

Studiul privind evaluarea rezultatelor proiectului