Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Acces la informaţii de interes public

  Anunt privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu: CONSTRUIRE CASA SI IMPREJMUIRE (65,4 KiB, 130 hits)

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544-2001 in anul 2019 (250,9 KiB, 101 hits)

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544-2001 in anul 2018 (305,5 KiB, 92 hits)

  Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544 2001 in anul 2017 (261,3 KiB, 321 hits)

  Raportul privind accesul cetatenilor la informatiile de interes public pe anul 2017 (176,2 KiB, 324 hits)

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public