Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

POCA

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35