Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Transparenţa decizională

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52-2003 in anul 2019 (190,8 KiB, 65 hits)

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52-2003 in anul 2018 (248,0 KiB, 83 hits)

  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 (5,4 MiB, 251 hits)

  Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii PUG si RLU (72,7 KiB, 189 hits)

  Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52 2003 in anul 2017 (184,9 KiB, 271 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 (4,5 MiB, 225 hits)

  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 (4,6 MiB, 237 hits)

  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (151,2 KiB, 160 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2017 (4,7 MiB, 176 hits)

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă