Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Rapoarte asupra controlului intern/managerial

  Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2014 (1,6 MiB, 1.761 hits)

  Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2013 (1,6 MiB, 1.250 hits)